Asistans Sosyal

Ede pandan tan difisil

Nou òganize enfòmasyon konsène resous ki pou ede fanmi ak manje , travay , lojman, e finans pandan tan difisil sa a. Klike sou vil ou a oswa eta pou plis resous nan zòn ou an.

contra COVID

Nou se yon gwoup volontè ak pwofesyonèl nan Lekòl Medikal Harvard dedye a ede fanmi Latino pandan pandemi sa a.

Email: info@contracovid.com

Phone: 857-264-1553

Jwenn Mizajou chak semèn

arrow&v

© 2020 by contraCOVID |  Terms of Use  |   Privacy Policy